Merke- og planleggingsdager

August 2020

25.

Fotografering

31.

Planleggingsdag for personalet

September 2020

9.

Foreldremøte

Oktober 2020

19.

Planleggingsdag for personalet

Desember 2020

28.-30.

Redusert åpningstid 08.30-16

Januar 2021

4.

Planleggingsdag for personalet

Februar 2021

9.-11.

Skiskole for Villmarksgruppa med overnatting i Østmarka

Mars 2021

19.

Planleggingsdag for personalet

24.

Påskefrokost for barn og foresatte

29.-30.

Redusert åpningstid 08.30-16

31.

Onsdag før påske- Stengt

April 2021

22.-23.

Overnatting for Hakkespettene i barnehagens gapahuker

Mai 2021

4.-5.

Orrleik for Villmarksgruppa med overnatting i Østmarka

14.

Planleggingsdag for personalet

Juli 2021

12.-30.

Sommerstengt