Merke- og planleggingsdager

Desember 2019

11.

Julefrokost for barn og foresatte ute i barnehagen

27.

Planleggingsdag for personalet

30.

Redusert åpningstid 08.30-16

Februar 2020

5.-13.

Besøksdag for nye søkere kl. 09.30

6.

Markering av Samefolkets dag

11.-13.

Skiskole med overnatting for Villmarksgrupp

Mars 2020

30.

Planleggingsdag for personalet

April 2020

1.

Påskefrokost kl 08-10

6.-7.

Redusert åpningstid (08.30-16)

8.

Onsdag før påske, barnehagen har stengt

23.-24.

Overnatting i barnehagens gapahuk for 2015-barna

Mai 2020

5.-6.

Orrleik for Villmarksgruppa i Østmarka

12.-13.

Dugnad i barnehagen i regi av SU

14.

Maifest for barna

22.

Planleggingsdag for personalet

27.

Sommerparade for barna på dagen

27.

Sommeravlutning for barn og foresatte kl. 14.45-16.45

Juni 2020

10.

Kanvas-festival i Frognerparken

Juli 2020

13.-31.

Sommerstengt

August 2020

25.

Fotografering

September 2020

9.

Foreldremøte "Snakk med barn" med Pia Friis