Merke- og planleggingsdager

Oktober 2022

25.

Internasjonal dag for barn og foresatte ute i barnehagen

Desember 2022

13.

Julefrokost for barn og foresatte ute i barnehagen

Februar 2023

7.-8.

Vintereventyr for Villmarksgruppa med overnatting i Østmarka

Mars 2023

30.

Påskefrokost for barn og foresatte ute i barnehage

April 2023

3.-5.

Påskestengt

Mai 2023

2.-3.

Orrleik for Villmarksgruppa i Østmarka

5.-6.

Overnatting i barnehagens gapahuker for Hakkespettene

16.

Maifest for barna i Putteskogen

19.

Planleggingsdag for personalet

31.

Kanvas-festival i Frognerparken

Juni 2023

6.

Sommeravslutning for barn og foresatte

Juli 2023

3.-7.

Redusert åpningstid 08.30-16

10.-28.

Sommerstengt

August 2023

29.

Fotografering ute i barnehagen