thumb_DSC_1331_1024
IMG_0073
DSC_0655

Gode relasjoner

De voksne skal være gode forbilder ved å være lyttende, nysgjerrig og opptatt av en likeverdig kommunikasjon med små og store. Alle barna skal bli møtt med tillit, anerkjennelse og tydelige grenser. Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for felleskap og vennskap. Vi ønsker å skape gylne hverdagsøyeblikk som blir husket i fremtiden for små og store.

I vår naturbarnehage skal vi ta det barna formidler på alvor og følge opp dette med barnesamtaler. Gjennom lesegrupper om vonde hemmeligheter som mobbing, overgrep, sykdom og lignende  skal barna kunne føle seg trygge på at de alltid kan si ifra til en voksen dersom noe plager dem.

Vi jobber systematisk med Kanvas’ metodiske verktøy «Snakk med barn» for forebygging av vold og overgrep. Verktøyet bidrar også til barns seksuelle helse ved at barn lærer om kropp og grensesetting.