Bok
Makulering
2021_Eventyr_Spurv
2021_Aketur_2
2021_Bål_Bok

Psykososialt barnehagemiljø

De voksne skal være gode forbilder ved å være lyttende, nysgjerrig og opptatt av en likeverdig kommunikasjon med små og store. Alle barna skal bli møtt med tillit, anerkjennelse og tydelige grenser. Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for felleskap og vennskap. Vi ønsker å skape gylne hverdagsøyeblikk som blir husket i fremtiden for små og store.

I vår naturbarnehage skal vi ta det barna formidler på alvor og følge opp dette med barnesamtaler. Gjennom lesegrupper om vonde hemmeligheter som mobbing, overgrep, sykdom og lignende  skal barna kunne føle seg trygge på at de alltid kan si ifra til en voksen dersom noe plager dem.

«I alle handlinger og avgjørelser som gjelder barn i barnehagen, skal hva som er best for barnet, være et grunnleggende hensyn.»  (Ny mobbelov for barnehager 2020).

Vi jobber systematisk med Kanvas’ metodiske verktøy «Snakk med barn» for forebygging av vold og overgrep. En av hensiktene er at barn, gjennom dette verktøyet, skal bli kjent med egen kropp og egne følelser, samt at de skal lære å sette grenser for seg selv i forhold til egen kropp