Kongle
2021-01-20 18-32-03-50005148-kopi
2021_Kart
0572_4_7c5bb86baa79ef790ff68522a6b3a89c-kopi 2
0572_2_6cde570657ae0545b5f936fe718bfb2a-kopi
Toddler_Søle
0572_4_6d58ffe14db663f0e5f1a33b0fee20d1

Språk og realfag

En god språkutvikling er viktig for barn både på kort og lang sikt. Evnen til å bruke språket er avgjørende for hvordan barn kan kommunisere med voksne og med andre barn, hvordan de kan sette ord på erfaringer, fortelle om noe viktig, diskutere og reflektere sammen med andre. Språk er avgjørende for læring, sosiale relasjoner og vennskap.

I vår naturbarnehage skal vi skape et språkstimulerende miljø, og oppmuntre barna til å lytte, snakke sammen og leke med lyd, rim og rytme. Vi legger vekt på at barna skal få rike og varierte erfaringer med bruk av språket som kommunikasjonsmiddel.

Vi har sekken full med bøker og leser ved en hver anledning. Høytlesning åpner opp for samtaler og diskusjoner. Barnet kan snakke om sine erfaringer med utgangspunkt i det som skjer i bøkene.

Videre gir vi barna muligheter til undring, nysgjerrighet og forskning for tall og tallrekker, mål og målenheter, naturen rundt oss, fenomener og eksperimentering. Vi leker og har det gøy med fysiske eksperimenter hvor barna får opplevelser, kjennskap og nysgjerrighet til ulike elementer i alle årstider.