Språk og realfag

En god språkutvikling er viktig for barn både på kort og lang sikt. Evnen til å bruke språket er avgjørende for hvordan barn kan kommunisere med voksne og med andre barn, hvordan de kan sette ord på erfaringer, fortelle om noe viktig, diskutere og reflektere sammen med andre. Språk er avgjørende for læring, sosiale relasjoner og vennskap.

I vår naturbarnehage skal vi skape et språkstimulerende miljø, og oppmuntre barna til å lytte, snakke sammen og leke med lyd, rim og rytme. Vi legger vekt på at barna skal få rike og varierte erfaringer med bruk av språket som kommunikasjonsmiddel.

Vi skal videre gi barna muligheter til undring, nysgjerrighet og forskning for tall og tallrekker, mål og målenheter, naturen rundt oss, fenomener, eksperimentering også videre.