Nysgjerrig
Maling
IMG_20210127_120409
Firkant
IMG_20210126_093213

Pedagogisk dokumentasjon

 

Pedagogisk dokumentasjon og digitale verktøy

Vår pedagogiske dokumentasjon skal synliggjøre barnehagens praksis og barnas læringsprosesser. Personalet skal dokumentere, slik at barna, foresatte og ansatte i ettertid kan se hva de har gjort, og hvordan de gjorde det. Den pedagogiske dokumentasjonen skal brukes som grunnlag for refleksjon blant barn og ansatte i barnehagen vår.

Faggruppen jobber for å integrere digitale verktøy i barnehagen ved å gi barn og ansatte kompetanse med ulike verktøy, samt inspirere barna til å bruke dette til lek og læring. Barnehagen skal gi barna innsikt i personvern og sikker bruk av digitale verktøy.